วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) อยู่ทางทิศเหนือของสวนนาระ เป็นวัดที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดของเมืองนาระ

วัดโทไดจิ (Todaiji Temple) อยู่ทางทิศเหนือของสวนนาระ เป็นวัดที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดของเมืองนาระ จุดเด่นจะอยู่ที่ซุ้มประตูนันไดมง ที่มีต้นเสารองรับนำหนัก 18 ตันของหลังคาที่เก่าแก่และสวยงาม ด้านข้างเสามีรูปแกะสลักเป็นรูปยักษ์เฝ้าประตูทางเข้าวัดอยู่ 2 ตน ภายในจะพบประตูใหญ่สีแดงบังวิหารขนาดใหญ่ ที่ชื่อว่า วิหารหลวงพ่อโต ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความมีบารมีและบุญญาธิการของจักรพรรดิญี่ปุ่น เปนวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ประดิษฐานของรูปหล่อสำริดพระไวโรจนะ หรือที่รู้จักกันว่าพระใหญ่แห่งเมืองนาระ ขนาดความสูง 16 เมตร หนักราว 500 ตัน

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト