วัดเซ็นโซจิ หรือรู้จักกันในชื่อวัดอาซากุสะ เป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว

วัดเซ็นโซจิ หรือรู้จักกันในชื่อวัดอาซากุสะ เป็นวัดที่เก่าแก่และมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียว วัดนี้เป็นสถานที่จัดเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดในโตเกียว ทางเข้าประตูวัดมีประตูขนาดใหญ่เรียกว่า "ประตูคามินาริ" บนคานประตูแขวนโคมกระดาษสีแดงขนาดใหญ่มีความสูงกว่า 5.5 เมตร ในบริเวณวัดเป็นที่ตั้งของเจดีย์ 5 ชั้นและอาคารหลักที่เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์คันนน ทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมวัดเป็นจำนวนมาก บริเวณรอบๆวัดจึงมีร้านขายสินค้าและอาหารพื้นเมืองญี่ปุ่นขายจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ถนนนากามิเสะที่ทอดยาวตั้งแต่ประตูสายฟ้าไปจนถึงประตูวัด สองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านขายของที่ละลึกต่างๆ

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト