วัดซังจูซังเง็นโด (sanjusan gendo)ุ ตั้งอยู่ที่เกียวโต

วัดซังจูซังเง็นโด (sanjusan gendo)ุ ตั้งอยู่ที่เกียวโต เป็นวัดที่โด่งดังในเทศกาลยิงธนูในวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี ซึ่งจะใช้เป็นฉากถ่ายภาพยิงธนูบ่อยๆ ภายในวิหารจะประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร พร้อมเหล่าสาวกอีกหนึ่งพัน ซึ่งมีใบหน้าต่างกัน

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト