วัดโคฟุกุจิ (Kofukuji Temple) ตั้งอยู่ที่เมืองนาระ เป็นวัดประจำตระกูลฟูจิวาระ ที่ขึ้นครองราชในกลางศตวรรษที่ 17 สืบทอดมากว่า 500 ปี

วัดโคฟุกุจิ (Kofukuji Temple) ตั้งอยู่ที่เมืองนาระ เป็นวัดประจำตระกูลฟูจิวาระ ที่ขึ้นครองราชในกลางศตวรรษที่ 17 สืบทอดมากว่า 500 ปี ในอดีตวัดนี้เคยมีสิ่งก่อสร้างตั้งอยู่มากกว่า 175 หลัง ปัจจุบันเหลือแค่ เจดีย์ 5 ชั้นที่สูงเป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น ซึ่งสร้างแทนของเดิม และอีกเจดีย์สูง 3 ชั้น เป็นของเดิมตั้งแต่แรก ศาลาหลักของวัดคือศาลาโทคอนโด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัด ถ้าจะเข้าชมต้องเสียค่าผ่านประตู 300 เยน และยังมีพิพิธภัณฑ์เป็นที่เก็บรักษาพระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูป และรูปหล่อของยักษ์ ที่เคยยืนเฝ้าประตูทางเข้าวัดที่หน้าตาสวยงาม ไม่น่ากลัวเหมือนวัดอื่นๆ นอกจากนั้นภายในวัดยังมีฝูงกวางซึ่งจะออกมาขออาหารกินจากนักท่องเที่ยวอีกด้วย

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト