วัดคิโยมิซึ เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกียวโต

วัดคิโยมิซึ เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกียวโต ชื่อวัดมีความหมายว่านำบริสุทธิ์ เพราะมาจากน้ำตกที่ไหนผ่านเนินเขาลงมาบริเวณวัด จุดเด่นของวัดนี้คือการใช้เสาขนาดใหญ่สูง 13 เมตรเป็นฐานรองรับตัวอาคารที่ยื่นออกจากเนินเขา ในสมัยเอโดะมีความเชื่อว่าผู้ใดที่สามารถกระโดดลงมาจากระเบียงวัดแล้วรอดชีวิตความปรารถนาของผู้นั้นจะสัมฤทธิ์ผล ซึ่งมีการบันทึกไว้ว่ามีผู้กระโดดถึง 234 คน และรอดชีวิต 85.4% ของทั้งหมด แต่ในปัจจุบันทางวัดห้ามไม่ให้กระโดดแล้ว ภายในอาคารมีน้ำตกที่ชื่อว่า "น้ำตกโอตะวะ" เป็นสายน้ำ 3 สายไหลลงสู่บ่อน้ำ ผู้มาชมมักจะดื่มน้ำจากน้ำตก 3 สายนี้ ซึ่งจะหมายถึง สุขภาพ อายุยืนยาว แล้วความสำเร็จในการศึกษา ส่วนภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอีกมากมาย ที่ขึ้นชื่อก็คือ "ศาลเจ้าจิชู" ภายในจะมี ก้อหินแห่งความรัก 2 ก้อน ตั้งห่างกัน 18 เมตร เชื่อกันว่าถ้าหลับตาเดินจากก้อนหินก้อนหนึ่งไปอีกก้อนหนึ่งได้ จะสมหวังในความรัก วัดนี้เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และอาคารวัดนี้ได้ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นอีกด้วย

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト