โตเกียวทาวเวอร์คือหอคอยสื่อสารขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว และเปิดให้ผู้คนเข้าไปเยี่ยมชมได้

โตเกียวทาวเวอร์คือหอคอยสื่อสารขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว และเปิดให้ผู้คนเข้าไปเยี่ยมชมได้ ในหนึ่งปีมีคนเข้ามาเยี่ยมชมกว่า 2 ล้าน 5 แสนคน ชั้น 1-4 ของอาคารจะมีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ภัตตาคาร ฯลฯ ส่วนชั้นบนขึ้นไปจะเป็นจุดชมทัศนียภาพของหอคอย เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9 โมง จนถึง 2 ทุ่ม หอนี้มีความสูง 332.6 เมตร สร้างด้วยเหล็กสีส้ม ลักษณะคล้ายหอไอเฟลชองปารีส แต่สูงกว่าถึง 13 เมตร ที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของโตเกียวที่ชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นอย่างดี และจะมีไฟสว่างตลอดทั้งคืนจากหลอดไฟจำนวน 164 ดวง

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト