เทือกเขาชิระคะมิ ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะฮอนชู แบ่งเขตจังหวัดอากิตะและจังหวัดอาโอโมริ

เทือกเขาชิระคะมิ ตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะฮอนชู แบ่งเขตจังหวัดอากิตะและจังหวัดอาโอโมริ มีพื้นที่ประมาณ 1,300 ตารางกิโลเมตร ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขามุคะอิชิระคะมิ มีความสูง 1,243 เมตร เคยมีแผนการสร้างถนนตัดผ่านใจกลางเทือกเขา แต่ถูกคัดค้านจากกลุ่มผู้อนุรักษ์ธรรมชาติ เพราะได้มีการค้นพบนกหัวขวานดำสายพันธ์หายากและได้ยกสถานะให็เป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติ ทำให้แผนการสร้างถนนต้องถูกยกเลิกไป เทือกเขาชิระคะมิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตามเกณฑ์ที่ว่าเป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็นพิเศษ เช่น แม่น้ำ น้ำตก ภูเขา

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト