ร้านจำหน่ายสินค้าโดยทั่วไปจะเปิดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการนอกเหนือจากเปิดทำการในวันธรรมดา โดยทั่วไปห้างสรรพสินค้าจะหยุดทำการ 1 วันต่อสัปดาห์ในวันปกติ

สำหรับร้านค้าที่ปลอดภาษีนักท่องเที่ยวจะต้องนำหนังสือเดินทางไปด้วยเพื่อไว้ใช้เวลาซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ การซื้อสินค้าปลอดภาษีจะสะดวกที่สุดเมื่อซื้อสินค้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติของญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังมีร้านค้าในเมืองที่ได้รับอนุญาตให้ขายสินค้าปลอดภาษี แต่ในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งผู้ซื้อก็สามารถตรวจสอบเพื่อพิจารณาราคาสินค้าจากร้านค้าที่กำลังลดอยู่ได้เพื่อให้ได้ราคาของสินค้าที่มีราคาถูกที่สุด แต่หากเมื่อไหร่ที่ลูกค้าซื้อสินค้าเกิน 10000 เยน อาจได้รับการยกเว้นภาษีได้ในบางกรณี
สินค้าที่ผู้ไปเยื่อนญี่ปุ่นขาดไม่ได้ที่จะต้องซื้อคือ เครื่องสำอางค์ กล้องถ่ายรูปแบบรุ่นต่างๆ

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト