ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว ตั้งอยู่ที่เมืองเกียวโต

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (Fushimi Inari Shrine) หรือศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว ตั้งอยู่ที่เมืองเกียวโต สร้างขึ้นเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอก เชื่อกันว่าเป็นทูตของเทพเจ้าของการเก็บเกี่ยว ในบริเวณศาลเจ้าจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำ ทำให้ข้าวที่ปลูกในพื้นที่นี้มีคุณภาพ จึงเป็นแหล่งของการผลิตเหล้าสาเกคุณภาพดีด้วยเช่นกัน จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้คืออุโมงค์ทางเดินที่เกิดจากการเรียงโทริอิสีแดงกว่าหมื่นซุ้ม ชาวนาเชื่อกันว่าผู้ที่เดินสารของเทพแห่งการเก็บเกี่ยว ใช้เวลาเดินราว 2 ชั่วโมงหรือระยะทาง 4 กิโลเมตรก็จะพบศาลเจ้าแห่งนี้ การเดินชมเสาโทริอิที่นี่ ถ้าจะเดินให้ครบต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยทีเดียว

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト