ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดฮิโรชิม่า จุดเด่นของวัดคือเสาประตูสีแดงที่ตั้งอยู่กลางทะเลชื่อว่า "เสาโทริอิ"

ศาลเจ้าอิสึกุชิมะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดฮิโรชิม่า จุดเด่นของวัดคือเสาประตูสีแดงที่ตั้งอยู่กลางทะเลชื่อว่า "เสาโทริอิ" มีความสูงประมาณ 16 เมตร เวลาน้ำขึ้นจะดูเหมือนเสาลอยอยู่กลางทะเล เมื่อน้ำลงผู้คนมักจำนำเหรียญเงินไปวางไว้ที่ฐานเสาแล้วขอพร เวลากลางคืนจะมีไฟส่องไปที่เสาให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น เพื่อรักษาความสะอาดบริสุทธิ์ของศาลไว้ ภายในศาลเจ้าจึงไม่ปนุญาตให้มีการเกิดการตาย และห้ามไม่ให้มีการฝังศพภายในนี้ด้วย ศาลเจ้าอิสึกุชิมะได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และยังได้เป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นอีกด้วย

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト