สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge) เป็นสะพานแขวนที่ทอดข้ามทางตอนเหนืองของอ่าวโตเกียว

สะพานสายรุ้ง (Rainbow Bridge) เป็นสะพานแขวนที่ทอดข้ามทางตอนเหนือของอ่าวโตเกียว จะเชื่อมระหว่างย่านชิบะอุระกับย่านโอไดบะของโตเกียว มีถนนสองชั้นเพื่อรองรับเส้นทางการจราจร 3 สาย และไม่อนุญาติให้ใช้รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ผ่าน บนสะพานมีทางเดินเท้าทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งเหนือจะเห็นชายทะเลฝั่งโตเกียวและโตเกียวทาวเวอร์ ส่วนฝั่งใต้จะเห็นอ่าวโตเกียวและอาจจะเห็นภูเขาไฟฟูจิด้วย เสาสูงของสะพานจะทาด้วยสีขาว ส่วนลวดที่ขึงสะพานจะติดหลอดไฟที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในตอนกลางคืนจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ขาว และเขียวในทุกคืน

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト