ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ตั้งอยู่ในเมืองนาริตะ จังหวัดจิบะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นสนามบินหลักที่ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เดินทางเข้าและออกจากประเทศญี่ปุ่น(รองจากสนามบินฮาเนดะ) และเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทวีปเอเชียและอเมริกา

เป็นสนามบินที่รองรับการขนส่งทางอากาศเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่น และ 3 ของโลก

เป็นท่าอากาศยานหลักของสายการบิน Japan Airlines ,All Nippon Airways และ Northwest Airlines และยังเป็นท่าอากาศยานรองของสายการบิน United Airlines อีกด้วย

การเดินทางจากนาริตะไปยังโตเกียวใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถไฟที่เร็วที่สุด

อาคารผู้โดยสารมีทั้งหมด 2 หลัง แต่ละหลังมีรถไฟใต้ดินแยกจากกัน และไม่มีทางเดินเท้าเชื่อมถึงกัน ต้องใช้ shuttle bus และ รถไฟ

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト