พระใหญ่ไดบุตสึ มีชื่อจริงว่า พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ (Amida Nyoyurai)

พระใหญ่ไดบุตสึ มีชื่อจริงว่า พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ (Amida Nyoyurai) พระพุทธรูปองค์นี้ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้งในวัดโคโตกุอิน เมืองคามาคุระ ความสูงรวมฐาน 13.35 เมตร เฉพาะตัวองค์พระนั้นสูง 11 เมตร น้ำหนักราว 122 ตัน พระพุทธรูปองค์นี้ ข้างในกลวง ให้คนเข้าไปชมได้ ที่องค์เป็นสีเขียวเกิดจากเหล็กทำปฏิกิริยากับสภาพอากาศ พระพุทธรูปองค์นี้จะมีรูปอยู่ในหนังสือท่องเท่ยงประเทศญี่ปุ่นแทบทุกเล่ม จนกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นไปแล้ว

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト