ปราสาทโอซาก้า เป็นจุดเด่นของเมืองโอซาก้า

ปราสาทโอซาก้า เป็นจุดเด่นของเมืองโอซาก้า กินพื้นที่เกือบหมดของกลางเมืองโอซาก้า มีความสูง 5 ชั้น ภายในจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเกี่ยวกับตระกูลโทโยโทมิซึ่งเป็นผู้สร้างปราสาทหลังนี้ บนปราสาทนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมประมาณ 1-3 ล้านคน เปิดทำการตั้งแต่ 9 โมงถึง 5 โมง แต่ถ้าเป็นช่วงเทศกาลจะเปิดนานกว่าปกติ การเยี่ยมชมทั้งปราสาทจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าผ่านประตู 600 เยน แต่ถ้าเป็นเด็กที่ต่ำกว่ามัธยมต้นจะได้เข้าชมฟรี

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト