ปราสาทมัตสึโมะโตะ ตั้งอยู่ที่เมืองมัตสึโมโตะ จังหวัดนากาโนะ มีอีกชื่อหนึ่งว่า "ปราสาทอีกา"

ปราสาทมัตสึโมะโตะ ตั้งอยู่ที่เมืองมัตสึโมโตะ จังหวัดนากาโนะ มีอีกชื่อหนึ่งว่า "ปราสาทอีกา" เนื่องจากปราสาทใช้โทนสีดำในการสร้าง และปีกด้านต่างๆของปราสาทแผ่ออกเหมือนปีกนก ภายในได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นรวมถึงเมืองนากาโนะไว้มากมาย ปราสาทมัตสึโมะโตะได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติประจำชาติญี่ปุ่น

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト