วัดและศาลเจ้าของญี่ปุ่นกลับมาได้รับความนิยมจากหนุ่มสาวรุ่นใหม่ชาวญี่ปุ่น อีกครั้ง เนื่องจากเรื่อง Power Spot หรือจุดแห่งพลังที่กำลังเป็นที่นิยม สถานที่หรือบางสิ่งที่เชื่อว่ามีคลื่นพลังที่มีประโยชน์ ซึ่งเราสามารถดูดซับคลื่นพลังที่ดีนี้ได้โดยการไปสัมผัสจุดแห่งพลังด้วยตัว เอง บางสถานที่หากถ่ายรูปเก็บไว้ในมือถือนัยว่าจะโชคดี รวมถึงต้นไม้ใหญ่ ป่าเขา ริมทะเล จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น ที่มีอยู่มากกระจัดกระจายทั่วประเทศญี่ปุ่น ยกตัวอย่าง Power Spot ที่โอซาก้า ต้นไม้ที่เมื่อมาสัมผัสแล้วจะคืนพลังจากความเหนื่อยล้า

แนะนำให้ไปที่ต้นการบูรอายุ 550 ปี ที่อยู่ยืนยง รดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ที่ศาลเจ้าโฮะริโคะชิ ที่เทนโนจิ หรือที่เมืองมิเอะ ให้ไปที่ศาลเจ้าอิเซะ ศาลเจ้าเก่าแก่ซึ่งจะมีขุมพลังที่ดีอยู่มากมาย เป็นต้น Power Spot ได้รับความนิยมถึงกับมีรายการทีวีมาแนะนำพาทัวร์เพื่อไปชาร์จพลังกันอย่าง จริงจัง นี้อาจนับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางอ้อมในอีกรูปแบบหนึ่ง หากท่านใดไปญี่ปุ่นอย่าลืมค้นหา Power Spot ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อไปรับพลังดีๆ ให้ตัวเองกันด้วยนะ

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト