สิ่งที่อยากแนะนำให้ทุกๆท่านได้รู้จักกัน คือสัญลักษณ์การเรียกร้องสันติภาพตลอดกาลของคนญี่ปุ่นซึ่งได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลก สำหรับการเดินทางมายัง "Genbaku Dome"ตั้งอยู่ในจังหวัดฮิโรชิม่าซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสัญลักษณ์นั้น สามารถเดินทางได้ด้วยเครื่องบินและรถโดยสารประจำทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ในปี 1945 ที่ได้มีการใช้ระเบิดปรมาณูในการทำสงครามส่งผลให้พื้นที่บริเวณนั้นถูกทำลาย ราบ

ที่กำแพงด้านนอกของตึกนั้นยังหลงเหลือร่องรอยความรุนแรงของระเบิดปรมาณู ให้เห็นอยู่เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้คนญี่ปุ่นไม่ลืมประสบการณ์ความเศร้า โศกของสงคราม และให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพ โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี1996

เพื่อรักษามรดกโลกเหล่านี้ให้อยู่ตลอดไป ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือว่าธรรมชาติก็ตาม อยากเชิญชวนทุกท่านให้ลองมาสัมผัสประสบการณ์อันล้ำค่าจากสถานที่ต่างๆเหล่า นี้ซึ่งถูกหล่อหลอมมาจากจิตวิญญาณของชาวญี่ปุ่นอย่างภาคภูมิ

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト