หลังจากที่มีการสร้างรถไฟสายยะมะโนะเตะใน ค.ศ. 1885 ชิบุยะก็เป็นที่รู้จักในชื่อของสถานีรถไฟในโตเกียวตะวันตกเฉียงใต้ และได้กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจและความบันเทิงในเวลาต่อมา ชิบุยะได้ยกฐานะเป็นหมู่บ้านใน ค.ศ. 1889 เป็นเมืองใน ค.ศ. 1909 เป็นเขตของกรุงโตเกียวใน ค.ศ. 1932 เป็นเขตของนครบาลโตเกียวใน ค.ศ. 1943 และเป็นเขตปกครองพิเศษเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1947 มาจนถึงปัจจุบัน

เรื่องราวเกี่ยวกับชิบุยะที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคือเรื่องฮะจิโค สุนัขตัวหนึ่งที่เฝ้ารอนายมันทุกๆวันที่สถานีชิบุยะตั้งแต่ปี 1923 ถึง 1935 มันกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี รูปปั้นฮะจิโคตั้งติดอยู่กับสถานี ปัจจุบัน ผู้คนมักนัดพบกันที่บริเวณรอบๆรูปปั้นฮะจิโค

สวนโยโยงิในชิบุยะ เคยเป็นหนึ่งในจุดนัดพบสำหรับโอลิมปิกภาคฤดูร้อนปี ค.ศ. 1964

ชิบุยะเป็นสถานที่ยอดนิยมของวัยรุ่นมา 30 ปีแล้ว มีห้างสรรพสินค้าแฟชั่นต่างๆตั้งอยู่มากมาย ชิบุยะ 109 เป็นห้างใหญ่ใกล้ๆสถานีชิบุยะ ได้รับชื่อเสียงส่วนหนึ่งเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรม kogal ห้างนี้ถูกเรียกว่า "อิชิ มะรุ คีว" แปลว่า 1-0-9 ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการเล่นคำของคำว่า "โตคิว" ที่มีเสียงใกล้กับคำว่า 10-9 ในภาษาญี่ปุ่นและเป็นชื่อบริษัทเจ้าของห้าง

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト