วัดคิงคะคุจิ (วัดศาลาทอง) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า วัดโระคุอง ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มีศาลาทองเป็นจุดเด่นของวัด แรกเริ่มวัดศาลาทองแห่งหนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1940 ตามความคิดของโชกุนอาชิคางะ โยชิมิตสึ เพื่อให้เป็นวัดของศาสนาพุทธ แต่ในเวลาต่อมาผู้เป็นบุตรชายได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นวัดนิกายเซนสายรินไซ วัดถูกเผาทำลายหลายครั้งในระหว่างสงครามโอนิง ศาลาทองแห่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้หลานของโยชิมิทสึสร้างวัดอีกแห่งหนึ่ง รูปนกโฮโอ

ชื่อว่า วัดกิงกะกุ ในปี พ.ศ. 2537 วัดโระคุอง รวมทั้งศาลาทอง ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกร่วมกับสถานที่สำคัญอื่นๆในเมืองเกียวโต ตัวศาลาทองทั้งหลัง ยกเว้นชั้นใต้ดิน ปิดคลุมด้วยแผ่นทองคำบริสุทธิ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและโบราณวัตถุมีค่าอื่นๆ บนยอดหลังคาของศาลามีรูปหล่อทองคำในปี พ.ศ. 2493 ศาลาทองถูกเผาทำลายโดยพระวิกลจริต ศาลาที่เห็นในปัจจุบันนั้นสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2498 ซึ่งจะไม่ใช่ ทองแต่เป็นการเอาสีทองมาทาที่ศาลา เพื่อ ยังคงความสวยงาม และเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้ และนอกจากนี้ปัจจุบันวัดแห่งนี้ได้มีชื่อเสียงในการ์ตูนที่มีชื่อว่า "อิคคิวซัง" อีกด้วย

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト