หมู่บ้านพื้นเมืองชิรากาวาโกะ และได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์กัสโซ-สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระพุทธเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า "กัสโซ" แปลว่า "พนมมือ" ตามรูปแบบของบ้าน หลังคาที่มีความชัน 60 องศา

ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาว ได้เป็นอย่างดี ที่นี่จะได้ชมความงามของ ชิดะเระซะคุระ ที่มีกิ่งย้อยลงด้านล่าง และ โอโอดะซากุระ ซึ่งมีกลีบซ้อนกันถึง 90 กลีบ

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト