วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมือง อาคารหลักของวัดคิโยมิซึ เป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องความสูงของระเบียงขนาดใหญ่สูง 13 เมตร มีเสาไม้กว่าร้อยต้อนรองรับ สร้างยื่นออกจากด้านข้างของเนินเขา ด้วยความสูงของวัดจึงมีวลีหนี่งเกิดขึ้นมา " หากมีผู้ใดกระโดดจากระเบียงวัด แล้วสามารถรอดชีวิตได้ ความปรารถนาของผู้นั้นจะสัมฤทธิ์ผล"

คำอธิบายที่ดีที่สุดในการรอดชีวิตจากการกระโดดระเบียงคือ ด้านล่างของระเบียงมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น แต่ในปัจจุบันทางวัดห้ามมิให้มีการกระโดดระเบียง แต่สมัยเอโดะมีการบันทึกไว้ว่า มีผู้มากระโดด 234 คน รอดชีวิตคิดได้เป็นร้อยละ 85.4 ของคนที่มากระโดด ทางด้านใต้ของอาคารหลักคือ น้ำตกโอตาวะ เป็นสายน้ำ 3 สายไหลลงสู่บ่อน้ำ นักท่องเที่ยวมักจะมาดื่มน้ำจากน้ำตกนี้ด้วยถ้วยโลหะ ซึ่งมีความเชื่อว่า น้ำแต่ละสายที่ไหลลงสู่บ่อน้ำนั้นแทนด้วย การศึกษาประสบความสำเร็จ สมหวังเรื่องความรัก และ สุขภาพแข็งแรง
ที่มา..http://www.gustotour.com/info_asia/japan/japan.html

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト