ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สูงราว 3,776 เมตร

ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สูงราว 3,776 เมตร ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดชิซึโอะกะ และจังหวัดยะมะนะชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของโตเกียว ถ้าอากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นจากโตเกียวได้ ในปัจจุบันเป็นภูเขาไฟที่มีโอกาสปะทุต่ำ โดยระเบิดครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2250 ในยุคเอโดะ

เชื่อกันว่ามีผู้ปีนภูเขาฟูจิ ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 1206 โดยนักบวชท่านหนึ่ง และในช่วงนั้นจนถึงยุคเมจิ ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งห้ามผู้หญิงขึ้น

ในอดีตภูเขาฟูจิเป็นที่ฝึกฝนของฐานทัพซามูไรต่างๆมากมาย ซึ่งในปัจจุบันฐานทัพหนึ่งของกองทหารญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณตีนภูเขา

ในปัจจุบันภูเขาฟูจิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト