พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง (Drift Ice Museum) หรือ โอคอตสก์ ริวเฮียว (Okhotsk Ryuhyo Museum)

พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง (Drift Ice Museum) หรือ โอคอตสก์ ริวเฮียว (Okhotsk Ryuhyo Museum) ตั้งอยู่ที่เกาะฮอกไกโด ซึ่งมีการจัดแสดงธารน้ำแข็ง ที่เก็บรวบรวมมาเพื่อวิเคราะห์ระบบนิเวศน์วิทยา ซึ่งส่งผลต่อชาวเมืองแถบชายฝั่งทะเลโอคอตสก์ ที่มีธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือท้องทะเลของเมืองอาบาชิริ ซึ่งจะเริ่มมีธารน้ำแข็งหนาตาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคม และจะค่อยๆละลายในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการชมธารน้ำแข็งจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ทางพิพิธภัณฑ์ยังมีการจัดแสดงภาพยนต์เกี่ยวกับความเป็นมาในการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็ง และยังมีการจัดแสดงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เก็บมาจากธารน้ำแข็งบริเวณชายฝั่งอีกด้วย ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ คนละ 520 เยน

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト