หากใครที่ไปญี่ปุ่นแล้วผ่านไปผ่านมาแถบชานเมืองคงจะเคยเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทิวทัศน์ธรรมชาติของภูเขาซึ่งอาจจะต่างจากที่เห็นแต่ตึกรามบ้านช่องในเมืองหลวง ถึงแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่พัฒนาและเต็มไปด้วยความเจริญมากมายก็ตาม

ซึ่งที่มาที่ทำให้เราเห็นภาพเหล่านั้นคือการฟื้นฟูและปรับแผนผังเมืองนั่นเอง โดยจะมีการสำรวจสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือนให้มีความสูงจากเดิมคือไม่เกิน31เมตรเป็นไม่เกิน15เมตร เพื่อให้เห็นถึงทิวทัศน์ธรรมชาติรอบๆเมือง ไม่ถูกบดบังด้วยอาคารอีกต่อไป รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างแบบสมัยเก่าซึ่งเป็นบ้านไม้ไม่กี่ชั้น สิ่งนี้เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น และมีการท่องเที่ยวในสถานที่วัฒนธรรมต่างๆเป็นการสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้ยั่งยืน

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト