มารีนทาวเวอร์ (Marine Tower) หอคอยสูง 106 เมตร

มารีนทาวเวอร์ (Marine Tower) หอคอยสูง 106 เมตร รูปทรงทันสมัย ตั้งเด่นตระหง่านอยู่ที่เมืองโยโกฮาม่า ยามค่ำคืนจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาถ่ายรูปบริเวณนี้ เพราะที่หอคอยจะประดับด้วยแสงไฟสวยงามมากในเวลากลางคืน

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト