หากจะว่าไปในปัจจุบันแล้ว ครอบครัวที่มีจำนวนสมาชิกเกินกว่า 5 คนนั้นแทบจะหาได้ยากเต็มที ไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีสภาพเศรษฐกิจดีอยู่ฝนระดับต้นๆของโลก โดยในปัจจุบันนั้นครอบครัวส่วนใหญ่มักจะประกอบไปด้วยพ่อ แม่ และลูกหนึ่งถึงสองคนเท่านั้น

โดยที่ภรรยาจะลาออกจากงานมาเป็นแม่บ้านเมื่อมีบุตร ซึ่งอาจจะแตกต่างจากครอบครัวของคนไทยที่ปัจจุบันอาจจะหาภรรยาที่เป็นแม่บ้านเต็มตัวได้ยาก เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านเฉกเช่นสามี และบางบ้านสามีอาจจะต้องทำงานบ้านมากกว่าภรรยาเสียอีก ภรรยาในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะอยู่บ้านทำงานบ้านโดยไม่ต้องออกไปทำงาน มีหน้าที่ทำอาหารให้สามีและลูก รอสามีกลับบ้านหลังเลิกงานซึ่งบางครั้งสามีอาจจะมีการเลี้ยงฉลองหลังเลิกงานอยู่บ่อยๆ

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト