หอนาฬิกาซัปโปะโระ เป็นหนึ่งในอาคารของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด

หอนาฬิกาซัปโปะโระ เป็นหนึ่งในอาคารของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ตัวอาคารเป็นทรงตะวันตกที่สร้างด้วยไม้ เป็นที่รู้จักในฐานะสัญลักษณ์ของเมืองและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว นาฬิกานั้นเดินอย่างเที่ยงตรงและจะมีเสียงระฆังดังทุกชั่วโมง ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติของเมือง และความเป็นมาของวิทยาลัยเกษตรซัปโปะโระ (ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโด) เปิดให้เข้าชมทุกวัน โดยจะหยุดวันอาทิตย์และช่วงเทศกาลปีใหม่ บัตรผ่านประตูสำหรับผู้ใหญ่ 200 เยน แต่ถ้ามาเป็นหมู่คณะก็จะมีส่วนลดให้

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト