ฮกไกโด หรือ ฮอกไกโด(แต่เดิมถูกเรียกว่าเอโซะ) เป็นชื่อจังหวัดและเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประเทศญี่ปุ่น

ฮกไกโด หรือ ฮอกไกโด(แต่เดิมถูกเรียกว่าเอโซะ) เป็นชื่อจังหวัดและเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประเทศญี่ปุ่นรองจากเกาะฮอนชู แต่มีอุโมงค์ใต้ทะเลเซกังเชื่อมถึงกัน เป็นขอบเขตการปกครองซึ่งประกอบไปด้วยหมู่เกาะ และเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของเขตคือซัปโปะโร

ฮอกไกโดได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีฤดูร้อนที่เย็นสบาย จึงเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ในฤดูหนาวจะมีหิมะมากและจะหนาวนานประมาณครึ่งปี แม้อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 22 องศา แต่เดือนมกราคมจะมีช่วงอุณหภูมิต่ำมากประมาณ -12 องศา ถึง -4องศา ทำให้การเดินทางทางทะเลเป็นไปได้ยาก ต้องใช้เรือตัดน้ำแข็ง และในต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่เมืองซัปโปะโรจะมีการจัดเทศกาลหิมะเป็นประจำทุกปี

การเดินทางไปฮอกไกโด จะใช้อุโมงค์เซกังที่เชื่อมกับเกาะฮอนชูก็ได้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางโดยเครื่องบิน โดยมาลงที่สนามบินชิโตะเซะ ซึ่งอยู่ห่างจากซัปโปะโรเพียง 40 นาทีโดยรถไฟ ภายในฮอกไกโดนั้นจะใช้การเดินทางโดยรถไฟเป็นหลัก บางเมืองต้องเดินทางโดยรถประจำทางหรือรถส่วนตัว สำหรับรถไฟใต้ดินจะมีเฉพาะที่เมืองซัปโปะโร

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト