ฟุกุโอกะทาวเวอร์ หรือหอคอยเรือนกระจกแห่งเดียวของญี่ปุ่น

ฟุกุโอกะทาวเวอร์ หรือหอคอยเรือนกระจกแห่งเดียวของญี่ปุ่น มีความสูง 234 เมตร ถูกสร้างขึ้นบนที่ดินถมทะเล เป็นหอคอยริมทะเลที่สูงที่สุดในญี่ปุน สามารถรองรับแผ่นดินไหวระดับ 7 ริกเตอร์ และแรงลมเร็ว 65 เมตร/วินาที มีจุดชมวิว 3 ระดับคือที่ความสูง 116 เมตร 120 เมตร และ 123 เมตร

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト