อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า รู้จักกันในนามของ "โดมปรมาณู" ตั้งอยู่ที่เมืองฮิโรชิม่า

อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิม่า รู้จักกันในนามของ "โดมปรมาณู" ตั้งอยู่ที่เมืองฮิโรชิม่า เป็นอนุสรณ์เตือนให้ละลึกถึงพลังทำลายล้างของระเบิดปรมาณู ที่ทำลายตัวอาคารในสงครามโลกครั้งที่ 2 และเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังในสันติภาพและการต่อต้านการใช้ระเบิดปรมาณู และได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト