โยโกฮาม่า เป็นเมืองหลวงของจังหวัดคานากาว่า มีประชากร 3.6 ล้านคน โดยโยโกฮาม่าถือว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากโตเกียว

โยโกฮาม่า เริ่มเปิดเป็นเมืองท่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2402 โยโกฮาม่านั้น ได้รับการกล่าวขวัญว่า เป็นเมืองที่มีทิวทัศน์ยามราตรีที่งดงามมาก ในเขตมินาโตะมิระอิหรือรอบๆนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาคารแลนด์มาร์กทาวเวอร์ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น การเดินทางนั้นสะดวกสบายอย่างยิ่ง โดยห่างจากท่าอากาศยานฮาเนดะเพียง 30 นาที นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมาย เช่น ศาลาอนุสรณ์ท่าเรือโยะโกะฮะมะ, มารีนทาวเวอร์, สวนสาธารณะยะมะชิตะ, ไชน่าเทาว์หรือจูกะไก, พิพิธภัณฑ์ยามาเตะ เป็นต้น

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト