ปราสาทชูริโจ (Shuri-jo) สร้างบนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นเมืองนาฮาได้จากจุดนี้ ตัวปราสาทถูกสร้างขึ้นจากหินโดยรอบ สูง 10 เมตร มีความยาวจากทิศเหนือจดทิศใต้ 270 เมตร และจากทิศตะวันออกจดทิศตะวันตก 400 เมตร ปราสาทชูริโจ (Shuri-jo) ถูกทำลายจนเสียหายในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1992 เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการถ่ายทำ
ละคร และภาพยนตร์ และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ทางด้านทิศตะวันออกของปราสาทชูริโจ (Shuri-jo) มีสุสานของราชวงศ์แห่งอาณาจักรริวกิว (Ryukyu) ซึ่งสร้างหินธรรมชาติขนาดใหญ่ ภายในสุสานมีทางเท้าที่นำหินปะการังมาปูเป็นทางไว้ และที่ศูนย์กลางของ
สุสาน รวมทั้งด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตกจะมีรูปปั้นสิงโต เรียกว่า "ชิซา" (Shisa) ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าผู้ปัดเป่าความชั่วร้าย

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト