จังหวัดนางาซากิตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะคิวชู ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทิศตะวันออกสุดของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งจังหวัดนางาซากิเปรียบเสมือนประตูสู่ประเทศจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝั่งรอบๆ เต็มไปด้วยอ่าวต่างๆ มากมาย ความยาวของชายฝั่งจังหวัดนางาซากิประมาณ 4,175 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นชายฝั่งที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

จังหวัดนางาซากิเป็นที่รู้จักกันดีทั้งคนญี่ปุ่นและทั่วโลก ภายในเมืองจะสามารถพบสิ่งต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมยุโรปและจีน รูปแบบถนนที่เก่าแก่ ทำให้บรรยากาศในเมืองมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังมีสถานที่สวยงามทางธรรมชาติมากมาย และมีบ่อน้ำพุร้อนมากถึง 30 แห่ง ซึ่งบางแห่งก็ตั้งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลเนื่องจากขนาดของจังหวัดค่อนข้างกว้างและล้อมรอบไปด้วยทะเลทำให้สภาพอากาศที่นี่แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามแต่ละเขต เช่น Iki และTsushima, Nagasaki City และGotoh, และUnzen และเขตภาคพื้นภูเขา อากาศโดยทั่วไปอบอุ่นและมีฝนตกชุกยกเว้นบริเวณภูเขา อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีค่อนข้างสูงประมาณ 16.6 องศา ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดตลอดปีนั้นไม่ค่อยมาก ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปี 2,000 มม. จึงทำให้นางาซากิเป็นจังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト