เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟในอุทยานแห่งชาติอะคัง บนเกาะฮอกไกโดฝั่งตะวันออก ประเทศญี่ปุ่น ชื่อของทะเลสาบมีที่มาจากภาษาไอนุเช่น เดียวกับชื่อทางภูมิศาสตร์อีกหลายชื่อในฮอกไกโด เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในในด้านของพื้นที่ผิว และเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับที่หกในญี่ปุ่น

นอกจากนี้ยังเป็นทะเลสาบที่ผิวน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งตลอดทะเลสาบในฤดูหนาวที่ ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นที่รู้จักในฐานะทะเลสาบล็อกเนสส์แห่งญี่ปุ่น เนื่องจากมีรายงานข่าวการพบเห็น lake monster ที่ถูกเรียกว่า Kusshii อยู่บ่อยครั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2516

メインメニュー

ท่องเที่ยวญี่ปุ่น一覧

携帯サイト