ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี

วันเด็กผู้ชาย ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี จะมีการจัดพิธีบูชา "ตุ๊กตานักรบ" และมีการตั้งเสาปลาคาร์ฟที่มีจำนวนปลาบนเสาเท่ากับสมาชิกในครอบครัว สาเหตุที่เป็นปลาคาร์ฟเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตไวแล้วก้อแข็งแรง ซึ่งหมายถึงให้ลูกชายมีสุขภาพแข็งแรงและเลี้ยงง่ายโตวันโตคืน หลังจากที่มีการประกาศให้วันที่ 5 พฤษภาเป็นวันเด็ก วันนี้จึงกลายเป็นวันหยุดประจำปีของคนญี่ปุ่น

メインメニュー

ประเพณี และเทศกาลญี่ปุ่น一覧

携帯サイト