วันฉลองบรรลุนิติภาวะ (seijin no hi) หรือวันเป็นผู้ใหญ่ของญี่ปุ่น

วันฉลองบรรลุนิติภาวะ (seijin no hi) หรือวันเป็นผู้ใหญ่ของญี่ปุ่น จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี และได้ถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ วันนี้ เมืองต่างๆจะจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทกับหนุ่มสาวที่มีอายุครบ 20 ปีที่มาเข้าพิธี ผู้หญิงที่เข้าร่วมพิธีจะใส่ชุด furisode (คือชุดกิโมโนของผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน) ส่วนผู้ชายจะใส่สูท หรือชุดฮากามะ และพอจบพิธีนี้ สำหรับชายหนุ่มญี่ปุ่น จะมีการเลี้ยงฉลองกัน และสามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกกฏหมาย

メインメニュー

ประเพณี และเทศกาลญี่ปุ่น一覧

携帯サイト