เทศกาลตุ๊กตา (Hina Matsuri) หรือเทศกาลเด็กผู้หญิง

เทศกาลตุ๊กตา (Hina Matsuri) หรือเทศกาลเด็กผู้หญิง จัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เพื่ออวยพรให้เด็กหญิงแคล้วคลาดจากภัยอันตราย สุขภาพแข็งแรง สวย และเน้นความสำคัญของการให้เกียรติผู้หญิง ในวันนั้นจะมีการตกแต่งตุ๊กตาญี่ปุ่นหลายตัววางไว้บนชั้นอย่างสวยงาม และเชื่อกันว่า ถ้าพ้นวันงานไปแล้วให้เก็บตุ๊กตาทันทีมิเช่นนั้นลูกสาวจะขึ้นคาน

メインメニュー

ประเพณี และเทศกาลญี่ปุ่น一覧

携帯サイト