เทศกาลโอบง คือเทศกาลต้อนรับวิญญาณบรรพบุรุษเพื่อให้ลูกหลานได้ระลึกถึงบรรพบุรุษของตน

เทศกาลโอบง คือเทศกาลต้อนรับวิญญาณบรรพบุรุษเพื่อให้ลูกหลานได้ระลึกถึงบรรพบุรุษของตน เป็นเทศกาลที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่สำคัญอีกเทศกาลหนึ่งของญี่ปุ่น จะจัดวันที่ 13 - 15 สิงหาคมของทุกปี จะมีการจัดพิธีบูชาบรรพบุรุษ โดยการจุดไฟต้อนรับที่หน้าบ้าน และถวายผักหน้าแท่นบูชา โดยปักไว้บนตะเกียบ มีการรำบงโอโดริเพื่อกล่อมวิญาณ วันสิ้นสุดของเทศกาล จะมีการส่งวิญญาณกลับโดยการลอยเรือเล็กๆ โคมไฟ และกระดาษไปตามลำน้ำสู่ท้องทะเล เทศกาลนี้ถือเป็นวันหยุดยาวของชาวญี่ปุ่น เพื่อให้ลูกหลานได้กลับบ้านเกิดเพื่อไปทำพิธี และได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนานๆ

メインメニュー

ประเพณี และเทศกาลญี่ปุ่น一覧

携帯サイト