เทศกาลทานาบาตะ มีขึ้นในวันที่ 7 เดือน 7 (7 กรกฎาคม)

เทศกาลทานาบาตะ มีขึ้นในวันที่ 7 เดือน 7 (7 กรกฎาคม) เป็นเทศกาลขอพรกับดวงดาว จะมีการเขียนคำอธิฐานขอพรใส่ลงไปในกระดาษ 5 สี แล้วนำไปผูกติดไว้ที่ต้นไผ่ เด็กๆจะตกแต่งกิ่งไผ่ และเลี้ยงฉลองกัน จากนั้นเด็กๆจะนำกิ่งไผ่ที่ตกแต่งสวยงามกลับบ้าน ในบางเมืองก็กลายเป็นเทศกาลดึงดูดนักท่องเที่ยว

メインメニュー

ประเพณี และเทศกาลญี่ปุ่น一覧

携帯サイト