ที่ประตูบ้านของคนญี่ปุ่นมักจะทำพื้นที่สำหรับถอดรองเท้าออก แล้วเปลี่ยนมาถอดรองเท้าใส่ในบ้านแทน (รองเท้าแตะ) หรือถ้าคุณใส่ถุงเท้าก็ถอดรองเท้าแล้วเดินเข้าไปได้เลย แต่หากบ้านชาวญี่ปุ่นที่คุณไปเยือนถูกปูด้วยเสื่อทาตามิคุณจะสวมรองเท้าแตะ ย่ำไม่ได้เด็ดขาด ต้องเดินด้วยเท้าเปล่าหรือสวมถุงเท้าเท่านั้น การถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านของชาวญี่ปุ่นนั้น จะทำให้บ้านสะอาด ไม่สกปรก ทั้งเจ้าของบ้านและแขกก็จะรู้สึกผ่อนคลาย รวมถึงยังสามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในบ้านได้ โดยทุกคนสามารถนั่งบนพื้นบ้านได้โดยไม่ต้องกลัวความสกปรก ภายในบ้านของชาวญี่ปุ่นมีเพียงพื้นที่ส่วนเดียวเท่านั้นที่ "สกปรก" นั่นก็คือห้องน้ำ ในห้องนี้จะเป็นพื้นที่ห้องส่วนเดียวที่จะเปลี่ยนใส่รองเท้าแตะสำหรับใส่ใน ห้องน้ำเข้าไป ซึ่งรองเท้าแตะนี้จะแยกออกจากรองเท้าแตะใส่ในบ้านทั่วไป ซึ่งเจ้าของบ้านเองจะเป็นผู้เยี่ยมไว้ใน


สำหรับนักท่องเที่ยว คุณอาจจะไม่มีโอกาสไปเยือนบ้านชาวญี่ปุ่นคนไหน แต่ภายในร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่สร้างด้วยเรือนแบบญี่ปุ่น มารยาทการถอดรองเท้าแบบนี้ก็ต้องทำเช่นเดียวกัน

ขอขอบคุณ... Tour To Go.

メインメニュー

ประเพณี และเทศกาลญี่ปุ่น一覧

携帯サイト