พิธีแต่งงานแบบญี่ปุ่นมักจะเป็นงานเลี้ยงใหญ่โต ไม่ต่างจากงานแต่งงานในยุโรป
เจ้าสาวจะแต่งตัวสวยงามหรูหรา และ จะมีชุดให้เปลี่ยนในวันเดียวกันนั้นไม่ต่ำกว่า 3-4 ชุด
การประดับประดานั้นจะกลมกลืน และ เต็มไปด้วยโทนสีแดง ที่เชื่อว่าเป็นศิริมงคล
เช่นเดียวกับความเชื่อในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย แขกที่จะมาร่วมแสดงความยินดี
ในพิธีสมรสนั้นมักจะส่งของขวัญมาให้ล่วงหน้า หรือ อาจนำมาให้เมื่อวันงานมาถึงก็ได้
ธรรมเนียมการนำเงินสดมาให้กับคู่แต่งงานนั้น ชาวญี่ปุ่นเรียกมันว่า "โกชูกิ" (Goshugi)
อาหารญี่ปุ่นชั้นดีจะถูกนำมาเสิร์ฟ ระหว่างพิธีแต่งงานที่เต็มไปด้วยการชนแก้ว และการพูด
บนเวที ประเพณีที่น่าสนใจของชาวญี่ปุ่นก็คือ การนำเป็ดและห่าน มาเป็นส่วนหนึ่งของ
พิธีการของเจ้าสาว เพื่อเป็นสิ่งที่จะนำมาสู่ความสมบูรณ์ในการมีบุตรและธิดา เนื่องจาก
เป็ดและห่านมีการสืบพันธ์ตลอดช่วงชีวิตของมัน และในระหว่างพิธีแต่งงานนั้น เจ้าบ่าว
และเจ้าสาวจะจ้องตากัน และจิบสาเกเป็นจำนวน 9 ครั้ง

หลังจากจิบครั้งที่1 ทั้งสองได้ถือว่าเป็นคู่สมรส และเมื่อครบทั้ง 9 ครั้งแล้ว
ทั้งสองจะต้องบรรจงวางถ้วยลงบนพื้นให้พร้อมกัน เพื่อที่จะไม่ให้ใครคนหนึ่งเสียชีวิต
จากไปก่อนอีกคนหนึ่ง การแต่งงานแบบ "ชินโต" จะกระทำขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิ หรือ
ใบไม้ร่วง และ คล้าย ๆ กับธรรมเนียมของไทย คู่แต่งงานจะมี "คนกลาง" ในการดำเนินพิธี
เพื่อให้เจ้าบ่าวเป็นที่ยอมรับเข้าสู่ครอบครัวฝ่ายหญิง และเจ้าสาวสู่ครอบครัวของฝ่ายชาย
หลังจากนั้น จะเป็นพิธีสวมแหวนแต่งงาน และการดื่มสาเกเพื่อเฉลิมฉลองการสมรส การแต่งงานแบบพุทธ จะประกอบ
ไปด้วยจุดธูปเทียน สวดมนต์ และการปรบมือ ที่จัดขึ้นทั้งหมดในวัดอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ประดับประดาด้วยดอกไม้หลากสี
โดยเฉพาะสีแดง และ ขาว โดยมี "คนกลาง" เป็นผู้ช่วยในการดำเนินพิธีการตามธรรมเนียมประเพณี

メインメニュー

ประเพณี และเทศกาลญี่ปุ่น一覧

携帯サイト