คนญี่ปุ่นถือเรื่องเท้าคล้ายคลึงกับคนไทย

เช่น ห้ามสวมรองเท้าในบ้าน วัด โรงแรมแบบญี่ปุ่น (りょかん/Ryokan ) รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ ร้านหรือห้องอาหารบางแห่ง โดยปกติแล้วจะมีการเตรียมรองเท้าแตะไว้ให้ก่อนเข้าบริเวณที่ห้ามสวมรองเท้า แต่ถ้าเป็นพื้นที่ปูเสื่อตะตะมิ แม้รองเท้าแตะก็ต้องถอดก่อนขึ้นไปนั่งหรือเดินเวลาเข้าห้องน้ำจะมีรองเท้า แตะที่จัดไว้ใช้เฉพาะสำหรับห้องน้ำ

メインメニュー

ประเพณี และเทศกาลญี่ปุ่น一覧

携帯サイト