เทศกาลฮานะมัตสึริ (Hana Matsuri) หมายถึง วันประสูติของพระพุทธเจ้า หรือถ้าแปลตรงตัว จะแปลว่า เทศกาลดอกไม้(Hana แปลว่าดอกไม้) ตรงกับวันที่ 8 ของเดือน

ป็นพิธีกรรมตั้งแต่สมัยโบราณที่มีการขอพรให้สุขภาพแข็งแรง มีชีวิตที่ดี และมีอาหารอุดมสมบูรณ์รวมไปถึงความสุขในชีวิตหลังความตาย เทศกาลนี้ตรงกับฤดูที่ดอกไม้กำลังบานสวยงามมีการจัดพิธีรำลึกถึงวันสำคัญนี้มีการเต้นรำกันข้ามวันข้ามคืนมีตัวเอกที่สำคัญเรียกว่า โอนิ(oni) ซึ่งเชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่มาปรากฎกายในรูปของมารเพื่อให้พรที่ขอเป็นจริง และไฮไลท์ที่สำคัญของงานคือจะมีการต้มน้ำร้อนหม้อยักษ์กลางแจ้ง แล้วจุ่มซาคากิ(กิ่งของต้นโฮลี่)เพื่อประพรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้มาร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปี ม

メインメニュー

ประเพณี และเทศกาลญี่ปุ่น一覧

携帯サイト