พิธีแต่งงานแบบญี่ปุ่น จะเป็นงานเลี้ยงใหญ่โต เจ้าสาวแต่งตัวหรูหรา ในหนึ่งวันจะมีชุดเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 3-4 ชุด

พิธีแต่งงานแบบญี่ปุ่น จะเป็นงานเลี้ยงใหญ่โต เจ้าสาวแต่งตัวหรูหรา ในหนึ่งวันจะมีชุดเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 3-4 ชุด และจะเน้นโทนสีแดงที่เชื่อว่าเป็นศิริมงคล แขกที่มาร่วมงานจะส่งของขวัญมาให้ล่วงหน้า หรืออาจนำมาในวันงานก็ได้ ที่น่าสนใจคือ การนำเป็ดและห่านมาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการของเจ้าสาว เพื่อนำมาสู่ความสมบูรณ์ในการมีบุตรและธิดา เนื่องจากเป็ดและห่านมีการสืบพันธ์ตลอดช่วงชีวิตของมัน และในพิธีนั้น เจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะจ้องตากันและจิบสาเกเป็นจำนวน 9 ครั้ง เมื่อจิบครั้งที่ 1 ทั้งสองได้ถือว่าเป็นคู่สมรสกันแล้ว และเมื่อจิบครบ 9 ครั้ง ทั้งสองต้องวางถ้วยลงบนพื้นพร้อมกันเพื่อไม่ให้ใครคนหนึ่งเสียชีวิตไปก่อน

メインメニュー

ประเพณี และเทศกาลญี่ปุ่น一覧

携帯サイト