เทศกาลวันเด็กผู้ชายนี้ ที่ประเทศญี่ปุ่นกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปีอีก 1 วัน และเทศกาลนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยครอบครัวที่มีบุตรชาย คนญี่ปุ่นจะกำหนดให้มีการจัดพิธีบูชา ตุ๊กตา ที่ใส่ชุดนักรบ หรือ โกะงัสสึ นิงเงียว แปลทับศัพท์ ว่าตุ๊กตาเดือนพฤษภาคม และจะตั้งเสาธงปลาคาร์ฟไว้ภายในบริเวณบ้าน ธงปลาคาร์ฟจะมีปลาคาร์ฟอย่างน้อยสามตัวด้วยกัน ประกอบไปด้วย พ่อปลา แม่ปลา และลูกปลา ให้ขึ้นไปแหวกว่ายอยู่บนท้องฟ้า เพื่อแสดงความยินดี และขอให้บุตรชาย มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ไร้โรคภัยไข้เจ็บ เป็นเด็กที่เลี้ยงง่าย โตวันโตคืน เป็นการแสดงความรักและให้ความสำคัญกับบุตรชาย แต่ชาวญี่ปุ่นผู้หญิงจะนิยมสวมชุดกิโมโ๋นที่ตกแต่งลวดลายไว้อย่างสวยงามเช่น ลายดอกไม้ฯลฯ โดยเน้นสีพื้นของตัวชุดเป็นสีดำ ส่วนผู้ชายจะนิยมใส่ชุดสูทสีดำ
เหตุที่ใช้ปลาคาร์ฟในเทศกาลนี้ เนื่องมาจาก ปลาคาร์ฟ ถือเป็นปลาที่แข็งแรง มีความเชื่อมาจากตำนานจีนว่า ปลาคาร์ฟนั้นสามารถว่ายทวนกระแสน้ำในแม่น้ำฮวงโหได้จนกลายเป็นมังกร ชาวญี่ปุ่นจึงเอามาแทนเด็กผู้ชาย ลูกผู้ชายควรมีใจสู้ความยากลำบากในชีวิตอย่างไม่ย่อท้อ เช่นเดียวกับปลาคาร์ฟว่ายทวนน้ำ ดังนั้น ธงปลาคาร์ฟจึงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของวันนี้ไปในที่สุด

สำหรับพิธีบูชาตุ๊กตานักรบ หรือ ดังโงะ โนะ เซะซึคุ ในพิธีนี้จะมีการบูชา เส้นไหว้ตุ๊กตา ที่จะตั้งบูชาไว้ประมาณหนึ่งเดือน ก่อนหน้าวันงานในวันที่ 5 พฤษภาคม โดยจะเซ่นไหว้ตุ๊กตาด้วยขนมหวานที่มีชื่อว่า คาชิวา โมจิ และขนมจีมาคี เป็นขนมที่ทำมาจากข้าวเหนียว ยัดใส้ถั่วแดง และห่อด้านนอกด้วยใบของซากุระ ในวันนี้จะมีการอาบน้ำให้กับเด็กผู้ชาย ด้วยการใส่ใบโชบุลงไปในอ่าง เชื่อกันว่าสำหรับมนุษย์นั้นเป็นเครื่องหมายแห่งความ เข้มแข็ง ซึ่งส่วนมากจะนำมาใช้ในการทำกรรมพิธี ต่าง ๆ และสำหรับพวกยักษ์ ภูตผีปีศาจ ใบโชบุจะกลายเป็นเสมือนกับอาวุธ เหมือนดาบที่คอยทิ่มแทง ให้ได้รับ ความเจ็บปวด ดังนั้นพวกยักษ์ และภูตผีปีศาจ จึงกลัวมาก และจะไม่กล้าย่างกรายเข้า ไปใกล้ต้นไม้ชนิดนี้เป็นอันขาด คนญี่ปุ่นจะนำโชบุมาปัดกวาดบ้าน และหลังคาหน้าบ้าน เพื่อเป็นเหมือนการปัด โรคร้าย และความไม่ดีต่าง ๆ ให้จางหายไป


ว่ากันว่าตุ๊กตา โกะงัสสึ นิงเงียว นี้จะได้รับเฉพาะคนที่เป็นบุตรชายคนโตคนเดียว นอกจากนี้แล้ว ยังมีเคล็ดในการตั้งตุ๊กตาอีกด้วยคือ จะตั้งตุ๊กตาก่อนวันงานหนึ่งเดือน และเก็บภายใน 2-5 วัน หลังวันที่ 5 พ.ค. ที่สำคัญคือ จะต้องเก็บในวันที่มีอากาศแจ่มใส ห้ามเก็บในวันที่มีฝนตก ถือเคล็ดว่าเด็กอาจจะเจ็บป่วยได้

เทศกาลวันเด็กผู้ชายนี้ ทางญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลการเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญ ในวันที่ 5 เดือน 5 (พฤษภาคม) นี้มาจากประเทศจีน และหมู่บ้านในตระกูลนักรบทั้งหลาย เมื่อให้กำเนิดบุตรชายจะนำธงสัญลักษณ์ประจำตระกูลติดประดับไว้หน้าประตูทาง เข้า จนกระทั่งแพร่หลายไปในหมู่บ้านของประชาชนทั่วไป แต่ด้วยมีคำสั่งที่ไม่อนุญาติให้ประชาชนติดตั้งตรา หรือธงประจำตระกูลได้ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นธงปลาคาร์ฟ เพื่อความหมายที่เป็นสิริมงคลแก่บุตรชายและครอบครัว ดังที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้
โดยเทศกาลนี้เริ่มทำกันมาตั้งแต่สมัยเอโดะ จนกระทั่งปี 1948 ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันเด็กผู้ชาย และธงปลาคาร์ฟจึงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเทศกาลนี้ ธงปลาคาร์ฟทั่วๆ ไปที่ ประดับกันนั้นทำจากกระดาษหรือผ้าที่มีขนาดประมาณ 1-2 เมตร นำไปแขวนบนเสาที่ติดไว้บริเวณระเบียงบ้าน สำหรับเสาและธงนั้น ตามมาตราฐานแล้ว ด้านบนของเสาจะเริ่มจากธงสีสายรุ้งที่ไม่ได้เป็นรูปปลาคาร์ฟ ถัดมาจึงเป็นปลาคาร์ฟสีดำ หมายถึงพ่อ ตามด้วยปลาคาร์ฟสีแดง หมายถึงแม่ และจะตามด้วยปลาคาร์ฟตัวเล็กๆ ลดหลั่นกันไปตามจำนวนลูกผู้ชายในบ้าน ซึ่งจะมีทั้งสีฟ้าและสีเขียว
นอกจากนี้ การประกาศให้วันที่ 5 พฤษภาคม เป็นวันเด็ก และเป็นวันหยุดราชการ จึงทำให้ชาวญี่ปุ่นมีวันหยุดติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอยู่ในช่วง Golden Week สัปดาห์ของการพักผ่อนของทุกปีนั้นเอง ทำให้ชาวญี่ปุ่นได้หยุดยาวกันตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้าย วันประสูติของจกรพรรดิโชวะ ปัจจุบันเรียกว่า วันมิโดริหรือวันสีเขียว เพื่อรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ต้นไม้ ถัดมาคือวันหยุดวันที่ 3 ฟฤษภาคม ที่เป็นวัน รัฐธรรมนูญ ต่อมาเป็้นวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันหยุดประชาชาติ และ 5 พฤษภาคม นี้ ก็เป็นวันเด็กแห่งชาติ นั่นเอง

ขอขอบคุณ » ข้อมูลจาก บ้านฮามาโมโต้ และ sukumal.com

メインメニュー

ประเพณี และเทศกาลญี่ปุ่น一覧

携帯サイト