ซาซิกิวาราชิ เป็นเทพอารักษ์ ที่เป็นเด็ก ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้หญิง ซึ่งเชื่อกันว่าถ้ามีซาซิกิวาราชิ อยู่บ้านใครจะนำความมั่งคั่งมหาศาลมาให้ แต่ถ้าจากไปความมั่งคั่งที่นำมาจะมลายหายไปจนสิ้น

ซาซิกิวาราชิ ตามความเชื่อส่วนมากๆมักจะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีอายุราวๆ 5-14 ปี ซึ่งจะอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนเก่าๆ ตามอาคารต่างๆบ้าง บางครั้งก็จะออกมาวิ่งเล่นกับเด็กๆ ซึ่งพวกผู้ใหญ่จะมองไม่เห็น นอกจากนั้น ซาซิกิวาราชิยังช่วยปกป้องภัยอันตรายต่างๆให้กับเจ้าของบ้านที่มีซาซิกิวาราชิอยู่ มีเรื่องกล่าวว่า หากซาชิกิวาราชิไปอาศัยอยู่ที่บ้านของใคร จะนำโชคลาภมหาศาล และความมั่งคั่งมาสู่บ้านหลังนั้น แต่ถ้า ซาชิกิวาราชิจากบ้านนั้นไป ทรัพย์สมบัติและความเจริญรุ่งเรืองที่ซาชิกิวาราชินำมา จะมลายหายไปจนสิ้น และความพินาศจะมาเยือน การที่จะให้ซาซิกิวาราชิอยู่กับบ้านนานๆนั้น ต้องการการดูแลที่เหมาะสม ไม่ชอบการเอาใจที่มากเกินไป ต้องมีการพูดคุยที่สุภาพมากกว่าการแสดงอารมณ์โกรธ เพราะความโกรธจะขับไล่ซาซิกิวาราชิให้ออกไปจากบ้าน

メインメニュー

ความเชื่อญี่ปุ่น一覧

携帯サイト