มีตุ๊กตาหลายชนิดที่คนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งมงคลและนำความโชคดีมาให้เราอย่างเช่น ตุ๊กตาไล่ฝน

ตุ๊กตาไล่ฝน คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าเมื่อนำไปแขวนที่ชายคาหน้าบ้านแล้วอธิฐานขอให้อากาศดี และถ้าคำอธิฐานเป็นจริงก็จะรินเหล้าสาเกใส่และแขวนกระดิ่งทองให้ด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนที่ให้คำอธิฐานเป็นจริง บางครั้งชาวนาแขวนตุ๊กตากลับหัวเพื่อที่จะขอฝนอีกด้วย

メインメニュー

ความเชื่อญี่ปุ่น一覧

携帯サイト