ดารุมะ เป็นตุ๊กตาไม้ของญี่ปุ่น ไม่มีแขนและขา

ดารุมะ เป็นตุ๊กตาไม้ของญี่ปุ่น ไม่มีแขนและขา ลักษณะเป็นตุ๊กตาล้มลุก หน้าตาจะคล้ายคลึงกับพระโพธิธรรม ส่วนมากจะมีสีแดง แต่ก็มีสีอื่นบ้างเช่น สีขาว สีเหลือง สีเขียว และสีทอง ที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดงเพราะมีเรื่องเล่าว่า พระโพธิธรรมท่านมักสวมเสื้อผ้าสีแดง บ้างก้อเล่าว่าสมัยก่อนเชื่อว่าสีแดงจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้าย คนญี่ปุ่นจึงได้มอบตุ๊กตาดารุมะให้เด็กๆเป็นของเล่นเพื่อจะได้ขับไล่สิ่งร้ายออกไปจากเด็กๆ และเหตุที่ตุ๊กตาดารุมะเป็นตุ๊กตาล้มลุก เพราะแฝงคำสอนที่ว่า เมื่อล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาใหม่ในทันที หมายถึง การไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง ดังนั้นตุ๊กตาดารุมะจึงเป็นเครื่องรางแห่งความสำเร็จด้วย การขอพรจากตุ๊กตาดารุมะก็คือ เมื่อธิฐานขอพรแล้วให้วาดตาลงไปข้างหนึ่ง เมื่อพรสำเร็จแล้วค่อยวาดตาลงไปอีกข้างหนึ่งให้ครบ พอสิ้นปีก็จะมีการเผาตุ๊กตาดารุมะเพื่อเปนการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขึ้นปีใหม่ก็ค่อยซื้อตุ๊กตาดารุมะตัวใหม่ ซึ่งหาซื้อได้ที่วัดพุทธในประเทศญี่ปุ่น ราคาประมาณ 1,000 - 10,000 เยน ตามขนาดของตุ๊กตา

メインメニュー

ความเชื่อญี่ปุ่น一覧

携帯サイト