ตัวเลขตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นจะถือว่าเลข 7 เป็นเลขมงคล

ตัวเลขตามความเชื่อของคนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นจะถือว่าเลข 7 เป็นเลขมงคล ส่วนเลข 9 คนญี่ปุ่นจะอ่านออกเสียงว่า "คุ" ซึ่งจะหมายถึงความยากลำบาก และเลข 4 ที่อ่านออกเสียงว่า "ชิ" ซึ่งจะอ่านเหมือนกับ "ชิ" ที่หมายถึงความตายในภาษาญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นจึงถือว่าเป็นเลขไม่ดีและเลี่ยงที่จะเกี่ยวข้อง เช่น ห้องเช่าจะไม่มีห้องหมายเลข 4 จะมีแต่ห้อง 1 2 3 และ 5 สรุปก็คือ สำหรับคนญี่ปุ่นแล้ว เลข 7 ถือเป็นเลขมงคล และเลข 4 กับ 9 ถือว่าเป็นเลขที่ไม่เป็นมงคล

メインメニュー

ความเชื่อญี่ปุ่น一覧

携帯サイト