ทิศทางการนอนของคนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นมีความเชื่อที่ต่างจากคนไทยบ้านเรา

ทิศทางการนอนของคนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นมีความเชื่อที่ต่างจากคนไทยบ้านเรา คือเขาจะไม่นอนหัวหัวไปทางทิศเหนือ ซึ่งพวกเขาเชื่อกันว่า ทิศเหนือเป็นทิศสำหรับคนตายเท่านั้น สืบเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องดาวเหนือ คนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นดาวแห่งความตาย ฉะนั้นการนอนหันหัวไปทางทิศเหนือก็เสมือนหันไปทางทิศแห่งความตาย

メインメニュー

ความเชื่อญี่ปุ่น一覧

携帯サイト